Poster – Sneaky Whiskey – Premium Poster, 70x100cm